ACTUALITZACIÓ PLA DE CONTROL SOBRE EL MOSQUIT TIGRE 2018

10 juliol, 2018 Notícies
mosquito_tigre noticias ok

L’espècie Aedes albopictus coneguda vulgarment com a «mosquit tigre» constitueix una de les seixanta-cinc espècies de mosquits que es troben presents al nostre país fins hui. Té un període d’activitat molt variable segons les condicions climàtiques, i en la Comunitat Valenciana cal esperar la major activitat del mosquit principalment entre els mesos de maig a novembre. El seu hàbitat més freqüent és l’urbà i periurbà, vinculat a la retenció de xicotetes quantitats d’aigua en els espais domèstics o confrontants.

A nivell municipal cal vigilar els xicotets depòsits on s’acumula l’aigua (com a elements decoratius, estanys, etc.), les xarxes de sanejament, amb especial atenció als embornals, o els sistemes de reg, entre altres possibles focus de cria. El control del mosquit amb tractaments biocides en l’entorn urbà requereix la localització prèvia d’aquests focus i l’aplicació de tractaments locals en aquests seguint pautes establides. Aquesta tasca ha de ser desenvolupada per professionals amb capacitació i amb els corresponents permisos per a l’ús i aplicació de productes biocides.

Per això, vos informe que a través de l’enllaç http://www.mosquitigre.san.gva.es/, podreu accedir a les novetats en RECOMANACIONS SOBRE EL CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE:

  • INFORMACIÓ DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT ESCOLAR – PROGRAMA DE MOSQUIT TIGRE (publicat 08/05/2018)
  • MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES ENFRONT DE MOSQUIT TIGRE I MOSCA NEGRA PER A MUNICIPIS DE LA COMUNITAT (publicat 08/05/2018), en el qual ha col·laborat la FVMP.

 

SUBVENCIONS DESTINADES Al TRACTAMENT DE LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EN ELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL 2018

ORDRE 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats.

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/6623&L=1

D’acord a allò establit en la Resolució de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de Convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2018, s´adjunten a continuació, els formularis de sol·licitud  (ANNEX I i II).

ANNEX_I_SOL_LICITUD_DE_SUBVENCIÓ_CAMPANYA_LLUITA_MOSQUIT_TIGRE_2018
ANNEX_II_INFORMACIÓ_I_DOCUMENTACIÓ_CAMPANYA_LLUITA_MOSQUIT_TIGRE_2018