Notícies

Notícies

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA DETECCIÓ D’UNA POSSIBLE SITUACIÓ DE VULNERABILITAT EN OCASIÓ DEL LLANÇAMENT DE L’HABITATGE FAMILIAR I MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

31 juliol, 2018

El present protocol té per objecte descriure les actuacions a realitzar en aquells supòsits en els quals, per motiu d’un desnonament derivat d’un procediment d’execució hipotecària o d’un desnonament per falta de pagament de la renda,

Notícies

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER A INTERCANVI DE PRODUCCIÓ AMB LA XARXA D’EMISSORES MUNICIPALS VALENCIANES

26 juliol, 2018

En especial, s’impulsa l’intercanvi de continguts, la producció conjunta d’informatius i obres audiovisuals, com també la col·laboració en retransmissions amb les altres entitats de servei públic de ràdio, de televisió i de notícies,

Notícies

PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ DELS PROBLEMES DE SALUT DERIVATS DE LES TEMPERATURES EXTREMES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

25 juliol, 2018

Les Onades de calor són episodis de temperatures molt altes que poden arribar a produir efectes greus sobre la salut de la població.

Notícies

MOCIÓ LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚLIC

24 juliol, 2018

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 2018,

Notícies

MEMÒRIA DEL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL

22 juliol, 2018

Vicent Gil, Secretari General de la Federació Valencina de Municipis i Províncies, participa en l’acte de lliurament de la memòria del Comitè Econòmic i Social (CES) de la Comunitat Valenciana.

Notícies

COORDINACIÓ TÈCNICA ÀREA METROPOLITANA SOBRE EL CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE

12 juliol, 2018

La FVMP, conscient de la importància de la col·laboració municipal en el control del Mosquit tigre, en tota nostra Comunitat i, en particular en l’àrea metropolitana de València, ha organitzat una Reunió de caràcter tècnic, en el dia 12 de juliol de 2018, a fi de propiciar:

Notícies

ACTUALITZACIÓ PLA DE CONTROL SOBRE EL MOSQUIT TIGRE 2018

10 juliol, 2018

L’espècie Aedes albopictus coneguda vulgarment com a «mosquit tigre» constitueix una de les seixanta-cinc espècies de mosquits que es troben presents al nostre país fins hui. Té un període d’activitat molt variable segons les condicions climàtiques, i en la Comunitat Valenciana

Notícies

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE MANCOMUNITATS

9 juliol, 2018

Reunió de la Comissió de Mancomunitats FVMP, presidida per Txema Pelaéz Palazón, Alcalde-president de Sumarcàrcer, 9 de juliol,

Notícies

RECOMANACIONS ENFRONT DE LA CARAVEL·LA O FRAGATA PORTUGUESA I LES MEDUSES

8 juliol, 2018

Com sabeu, la caravel·la o fragata portuguesa (Physalia physalis), amb aparença de medusa, és una espècie que té una perillositat MOLT ALTA i el contacte amb els seus tentacles pot tindre conseqüències molt greus per l’aparició de símptomes sistèmics: gastrointestinals, neurològics, musculars i cardiorespiratoris, amb el consegüent perill d’ofegament. En qualsevol cas, poden produir coïssor, […]