Legislació

Acords - Federació - Sindicats

19 desembre, 2017

Adequació de l’annex I del II acord la FVMP-UGT-PV, CCOO-PV I CSIF, per al personal al servici de les administracions locals

18 desembre, 2017

Direcció General d’Administració Local

12 abril, 2016

II Acord Marc entre la FVMP i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2014, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economía Social, per la qual es disposa el registre i publicació del II Acord Marc entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF per al personal al servici de les administracions locals de la Comunitat Valenciana

11 desembre, 2015

Adecuación del Anexo del II Acuerdo FVMP-Organizaciones Sindicales