Legislació

Circulars Informatives

6 juliol, 2018

Circular Informativa 21/2018 relativa a la publicació de la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE 4 de juliol de 2018), i conseqüentment a la repercussió que per a les entitats locals té aquesta Llei en matèria de normativa i regulació economicofinancera, l’extracte de la qual incloem en la circular.

25 juny, 2018

Circular Informativa FVMP núm. 20/2018, relativa a la CONVOCATÒRIA de la III EDICIÓ DELS PREMIS DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El termini per a presentar les Candidatures finalitza el 3 d’agost de 2018 a les 14:00 h. (més…)

13 juny, 2018

Circular Informativa 19/2018, relativa a la Resolució de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

 Per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2018-2019.

11 juny, 2018

Circular informativa Associació Prestació Policia Local

Davant la necessitat del municipalisme valencià per trobar mitjans per a solucionar la problemàtica de falta d’efectius de policia local en determinades èpoques de l’any, la Llei de Coordinació de Policies locals, ha respost establint fórmules que fan possible la prestació puntual de serveis per conveni. (més…)

4 juny, 2018

Circular Informativa 18/2018, relativa a la Ordre 21/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

 Per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per a l’elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d’interés cultural de la Comunitat Valenciana.

28 maig, 2018

Circular informativa 17/2018 Ajudes destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana

(més…)

18 maig, 2018

Circular Informativa 16/2018, relativa a la ORDRE 17/2018, de 9 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la catalogació de béns immobles de pedra en sec, així com per a promoure la recuperació, manteniment, conservació i protecció de l’arquitectura de la pedra en sec en el nostre territori.

 

30 abril, 2018

Circular Informativa 15/2018, relativa a la Resolució de 18 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana.

Subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals.

9 març, 2018

La Circular Informativa FVMP núm. 10 que adjunte és relativa a les subvencions dirigides a AJUNTAMENTS i MANCOMUNITATS amb les altres dirigides a entitats i associacions: Resolució de 26 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

El termini és de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGV. Per als Ajuntaments i Mancomunitats la subvenció té un import màxim de 15.000€ per sol·licitud sense que en cap cas la subvenció puga superar ni la quantitat sol·licitada ni el 85% del pressupost presentat. En la Circular figuren els enllaços als impresos necessaris. La Circular fa una referència a la convocatòria de subvencions dirigides  a Entitats i Associacions sense ànim de lucre

5 març, 2018

Circular Informativa 8/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2018, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2018 el programa d’incentius a la contractació de persones joves i persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Circular Informativa 8/2018 relativa a la publicació de la Resolució de 23 de febrer de 2018, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2018 el programa d’incentius a la contractació de persones joves i persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.