Legislació

Circulars Informatives

9 març, 2018

La Circular Informativa FVMP núm. 10 que adjunte és relativa a les subvencions dirigides a AJUNTAMENTS i MANCOMUNITATS amb les altres dirigides a entitats i associacions: Resolució de 26 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

El termini és de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGV. Per als Ajuntaments i Mancomunitats la subvenció té un import màxim de 15.000€ per sol·licitud sense que en cap cas la subvenció puga superar ni la quantitat sol·licitada ni el 85% del pressupost presentat. En la Circular figuren els enllaços als impresos necessaris. La Circular fa una referència a la convocatòria de subvencions dirigides  a Entitats i Associacions sense ànim de lucre

5 març, 2018

Circular Informativa 8/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2018, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2018 el programa d’incentius a la contractació de persones joves i persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Circular Informativa 8/2018 relativa a la publicació de la Resolució de 23 de febrer de 2018, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2018 el programa d’incentius a la contractació de persones joves i persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

5 març, 2018

Circular Informativa 7/2018 Premis Turisme Comunitat Valenciana 2017.

Circular Informativa 7/2018, relativa a la publicació de la Resolució de 29 de gener de 2018, del president de l’Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen els Premis Turisme Comunitat Valenciana 2017.

28 febrer, 2018

Circular Informativa 6/2018 relativa a la publicació de la Resolució de 29 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències en l’àmbit forestal, en aplicació de l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

6 febrer, 2018

Circular Informativa 4/2018 relativa a la publicació de l’Ordre PRA/37/2018, de 16 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes del Fons Social Europeu

Circular Informativa 4/2018 relativa a la publicació de l’Ordre PRA/37/2018, de 16 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació, destinades a entitats locals per a la inserció de les persones més vulnerables.

1 febrer, 2018

Circular Informativa 3/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017

Circular Informativa 3/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general de Comerç i Consum (DOGV nº 8221 de fecha 26/01/2018), per la qual s’efectua la convocatòria anticipada per a l’exercici 2018 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania.

29 gener, 2018

Circular Informativa 2/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

Adjunte la Circular Informativa 2/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), (DOGV núm. 8218 de data 23-1-2018) d´AJUDES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS, A CÀRREC DEL PRESSUPOST D’EXERCICI 2018

26 gener, 2018

Circular Informativa 1/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Direcció General del SERVEF

Circular Informativa 1/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Direcció General del SERVEF (DOGV de 23 de gener de 2018), per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T’Avalem», en desplegament del programa mixt d’Ocupació-Formació Garantia Juvenil, per mitjà de la realització de projectes de formació en alternança amb l’ocupació.

23 desembre, 2017

La Circular Informativa 33/2017

Relativa a les Bases reguladores de la subvenció destinada a reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics.

23 desembre, 2017

Circular Informativa 32/2017,

Relativa a la resolució de convocatòria d’ajudes per a la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana.