Legislació

Mocions i declaracions institucionals

27 juny, 2017

IMPULS DE PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA ALS AJUNTAMENTS

La Junta de Portaveus de la FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017 a Navarrés (València), ha adoptat per unanimitat amb els vots a favor: PSOE-PSPV, Compromis, PP, Ciutadans, EUPV, la següent proposta de moció perquè és remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat

15 juny, 2017

MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST

La Junta de Portaveus de la FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017 a Navarrés (València), ha adoptat per majoria (vots a favor: PSOE-PSPV, Compromis, Ciutadans, EUPV; vot en contra: PP), la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat

15 juny, 2017

MOCIÓ EN DEFENSA DE L’EXISTÈNCIA D’OFICINES FINANCERES EN MUNICIPIS XICOTETS

La Junta de Portaveus de la FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017 a Navarrés (València), ha adoptat per unanimitat amb els vots a favor: PSOEPSPV, Compromís, PP, Ciutadans, EUPV, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat

15 juny, 2017

DES DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES DONEM SUPORT A LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL CONSELL I EN CONCRET AL DECRET DE PLURILINGÜISME, QUE TÉ COM A OBJECTIU QUE TOTS ELS XIQUETS I XIQUETES ACABEN LA SEUA ESCOLARITZACIÓ DOMINANT EL VALENCIÀ, CASTELLÀ I L’ANGLÉS.

La Junta de Portaveus de la FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017 a Navarrés (València), ha adoptat per majoria amb els vots a favor: PSOE-PSPV, Compromís, EUPV, i els vots en contra de: PP i Ciudadanos, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals

15 juny, 2017

MOCIÓ PARA MANIFEST EL REBUIG MUNICIPAL DAVANT L’APROVACIÓ DEL RD 638/2016, DE 9 DE DESEMBRE, QUE HA MODIFICAT EL REGLAMENT DEL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC, A L’ESTABLIR NOVES LIMITACIONS ALS USOS DEL TERRITORI PER MOTIUS DE RISC D’INUNDABILITAT

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017, a Navarrés, ha adoptat per majoria, amb els vots a favor de: PSOE-PSPV, Compromis, Ciutadans i EUPV i l´abstenció del PP, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat

28 abril, 2017

MOCIÓ DE SUPORT AL DRET CIVIL VALENCIÀ DESPRÉS DE LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 11 d’abril 2017, ha adoptat per majoria, (vots a favor: PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP i EUPV, vot en contra; CIUTADANS,) la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals

28 abril, 2017

MOCIÓ PEL TANCAMENT DE COFRENTES

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 11 d’abril 2017, ha adoptat per majoria, (vots a favor: PSPV-PSOE, COMPROMÍS, i EUPV, vot en contra: PP, abstenció: CIUTADANS,) la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat

27 febrer, 2017

MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA DE 2017

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals

27 febrer, 2017

MOCIÓ PER A RECLAMAR AJUDES PER A REPOSAR ELS DANYS CAUSATS PEL TEMPORAL DE DESEMBRE DE 2016 EN LES PLATGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP),  en la reunió ordinària celebrada el dia 10 de gener de 2017, ha adoptat per unanimitat la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que s’adopte pels seus respectius plenaris.

11 gener, 2017

DECLARACIÓ DELS SERVICIS SOCIALS COM A SERVICIS ESENCIALES

Declaració com a serveis públics essencials de l’Ajuntament, els recursos que integren els serveis socials municipals.