Formació Continua

Presentació

La formació i actualització de coneixements dels empleats/des públics/ques és fonamental per a aconseguir uns servicis públics eficients, per la qual cosa en l’FVMP hem realitzat un gran esforç per desenvolupar un pla de formació contínua divers dirigit tant a col·lectius majoritaris com a aquells que fins ara havien resultat menys afavorits com a destinataris d’accions formatives.

Amb eixa premissa hem contactat amb distintes agrupacions professionals d’empleats/des públics/ques, IVAP, IVASPE, diputacions provincials, organitzacions sindicals i altres entitats promotores de plans de formació contínua per a esbrinar les possibles carències d’eixos plans i intentar donar-los solució des de l’FVMP.

Així, hem desenvolupat el pla FC2016 que ara vos presentem, format per 33 accions formatives (17 presencials -que es realitzaran en la província d’on rebem major demanda-, 13 en línia i 3 semipresencials). Com sempre serà un pla de formació contínua eminentment interactiu, que ens permetrà realitzar més edicions d’aquells cursos que reben més sol·licituds i menys d’aquells en què el nombre de sol·licituds rebudes ho aconselle.

El pla està pendent de la publicació de la RESOLUCIÓ de la Direcció General competent, per la qual es convoquen per a l’exercici 2016 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l’Administració Local de la Comunitat Valenciana en el marc de l’Acord de Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP).

Esperem satisfer les vostres expectatives formatives, i vos agraïm la confiança que any rere any depositeu en el pla de Formació Contínua de l’FVMP.

Vicesecretària General

Eva Sanchis

Vídeo Presentació

Video REMUNICIPALITZACIÓ DE SERVEIS LOCALS

 

Programació

FINALITZAT EL TERMINI DE RECEPCIÓ DE SOL·LICITUDS.

  Sol ·licitud

  Sol·licitud enviada

  Dades personals

  Dades Laborals

  No hi ha cursos


  Subscriu-te a la Newsletter

  Econòmic - Pressupostària
  Específics de Determinats Col·lectius
  Innovació i Creativitat en organitzacions
  Idiomes / Llengües
  Jurídic - Procedimental
  Noves Tecnologies de la Informació
  Polítiques d'Igualtat
  Prevenció i Salut Laboral
  Recursos Humans
  Responsabilitat Social i Medi ambiental
  Unió Europea
  Urbanisme i Medi ambient
  Utilització eficient de Recursos públics

  Accepte els termes de privacitat de la FVMP. Veure els termes de privacitat.  Error