Formació Continua

Presentació

La formació i actualització de coneixements dels personal al servei de l’administració local és fonamental per aconseguir uns serveis públics eficients, pel que en la FVMP hem realitzat un gran esforç per desenvolupar, un any més, un pla de formació contínua divers dirigit tant a col·lectius majoritaris com aquells que fins ara havien resultat menys afavorits com a destinataris d’accions formatives.

Amb aquesta premissa hem contactat amb diferents agrupacions professionals d’empleats públics, IVAP, IVASPE, diputacions provincials, organitzacions sindicals i altres entitats promotores de plans de formació contínua per esbrinar les possibles mancances d’aquests plans i intentar donar-los solució des de la FVMP .

Així, hem apostat de manera decidida per la formació del personal al servei de l’Administració local. Ja en 2016, vam realitzar 45 accions formatives. Per al pla de 2017 continuem preparant un pla de formació contínua eminentment interactiu, que ens permetrà realitzar més edicions d’aquells cursos que reben més sol·licituds i menys d’aquells en què el nombre de sol·licituds rebudes ho aconselli.

Esperem que quan tinguem el pla definitiu per a aquest 2017, satisfer les vostres expectatives formatives, i us agraïm la confiança que any rere any dipositeu en el pla de Formació Contínua de la FVMP.

Vicesecretària General

Eva Sanchis

Vídeo Presentació

Video REMUNICIPALITZACIÓ DE SERVEIS LOCALS

 

Programació

FINALITZAT EL TERMINI DE RECEPCIÓ DE SOL·LICITUDS.

  Sol ·licitud

  Sol·licitud enviada

  Dades personals

  Dades Laborals

  No hi ha cursos


  Subscriu-te a la Newsletter

  Administració Electrònica
  Econòmic - Pressupostària
  Específics de Determinats Col·lectius
  Informació i atenció al públic
  Innovació i Creativitat en organitzacions
  Idiomes / Llengües
  Jurídic - Procedimental
  Noves Tecnologies de la Informació
  Polítiques d'Igualtat
  Prevenció i Salut Laboral
  Recursos Humans
  Responsabilitat Social i Medi ambiental
  Transparència i Bon Govern
  Unió Europea
  Urbanisme i Medi ambient
  Utilització eficient de Recursos públics

  Accepte els termes de privacitat de la FVMP. Veure els termes de privacitat.  Error