Portal Optimizado para Internet Explorer 10

   
 
 
 
02-10-2015
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
 
 
02-10-2015
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
 
 
 

Nous Òrgans de Govern de l´FVMP / Nuevos Órganos de Gobierno de la FVMP

El passat 5 d’octubre, en el Saló Mar Roig de l’Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, es va celebrar la XIII Assemblea General Ordinària on es varen triat els òrgans de govern de l´FVMP per a l’etapa 2015-2019. Rubén Alfaro Bernabé, alcalde d’Elda, és el nou president de l’entitat i Francesc Fernández, alcalde de Sagunt, el vicepresident primer.

El pasado 5   de   octubre,   en  el   Salón Mar  Rojo del  Oceanográfico   de la Ciudad  de    las   Artes  y las Ciencias de Valencia,  se celebró la XIII Asamblea General Ordinaria en la que se eligieron los órganos de gobierno de la FVMP para la etapa 2015-2019. Rubén Alfaro Bernabé, alcalde de Elda, es el nuevo presidente de la entidad y Francesc Fernández, alcalde de Sagunt, el vicepresidente primer.

Nous Òrgans de Govern 

Nuevos Órganos de Gobierno

La Oficina Móvil de Comercio y Consumo visita Planes

Las visitas de la Oficina Móvil de Comercio y Consumo se enmarcan dentro del convenio entre la Generalitat Valenciana y la FVMP destinado a impulsar la modernización y la ordenación del comercio y a contribuir a garantizar los derechos de los consumidores en los municipios de la Comunitat Valenciana.

Durante esta visita que se realizará el 15 de octubre, la FVMP, a su vez, asesorará al Ayuntamiento de Planes en la implementación legislativa del mercadillo municipal. Este es un servicio que se pone a disposición de los gobiernos locales con el fin de facilitar la adecuación de sus ordenanzas a la normativa actual en materia de regulación de venta no sedentaria.

Información sobre la visita a Planes

Dossier informativo Oficina Móvil de Comercio y Consumo

Convenio con la GVA en materia de comercio y consumo 2015

Mesa de Prevenció dels Desnonaments

El passat 29 de setembre es va reunir per primera vegada la Mesa de Prevenció dels Desnonaments que serà coordinada per la Generalitat Valenciana. El seu objectiu és establir un marc de diàleg, col·laboració i busca de solucions efectives en les situacions com a conseqüència del sobreendeutament o la dificultat per a afrontar als pagaments de la hipoteca en l´habitage habitual.
L´FVMP forma part, junt amb 40 representants de diferents entitats socials i financeres, institucions i organitzacions sindicals, d’esta Mesa que ha començat a establir les línies de treball per a poder actuar de manera coordinada.

Nota de premsa GVA (29-09-2015)

 

Pla d´atenció a les persones demandants d´asil i refugiats a la Comunitat Valenciana

En les passades reunions, convocades per la Generalitat Valenciana,  en que van participar representants de l´FVMP, les tres diputacions provincials i els ajuntaments de València, Alacant, Castelló, Elx i Torrevieja (Nota de premsa GVA 14-09-2015  / Nota de premsa GVA 15-09-2015),  destinades a la coordinació de l’atenció i acollida a persones refugiades i desplaçades, es va acordar que l´FVMP remetera als ajuntaments i entitats locals menors la informació i les fitxes, per a omplir per les ciutats acollidores, que s’inclouen en este apartat.

Més informació

Actualidad legislativa

Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE núm. 243, 10.10.2015)

Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social (BOE núm. 243, 10.10. 2015)

Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 239, 06.10.2015)

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (DOCV núm. 237, 03.10.2015)

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm. 236, 02.10.2015)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, 02.10.2015)

  Oct 2015  
 
Mes previo Mes siguiente
 
 
Enlaces a las entidades locales de la Comunitat Valenciana
Memoria de Gestión de la FVMP 2011-2015
Convenio SGAE
Actualidad legislativa
Mociones y Declaraciones Institucionales
Circulares informativas sobre convocatorias de subvenciones
Circulares informativas
Acuerdos FVMP-Sindicatos
Jurisprudencia
Información de Precios de la Mesa de Cítricos
Documentos de Trabajo
Notas de prensa
Dossier Jornadas sobre Ordenanza de Venta no Sedentaria
Dossier Visitas Unidad Móvil de Comercio y Consumo
Oficina de Promoció de l´Ús del Valencià
Mancomunidades
Buenas prácticas municipales en la Comunitat Valenciana


© 2007 FVMP