Relacions Institucionals

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies participa en diferents Comissions institucionals per al desenrotllament de polítiques en la Comunitat; així com en l’elaboració de projectes i distribució d’ajudes i subvencions. La coordinació de la FVMP amb la Generalitat és essencial per a dotar de ferramentes i millorar els recursos a les entitats locals.