Legislació

Ajudes i subvencions

24 abril, 2018

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Ordre 13/2018, de 10 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d’operacions de conformitat amb l’estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d’acció local LEADER 2014-2020.

19 abril, 2018

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Ordre 3/2018, d’11 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajudes a entitats locals per a programes de joventut i equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).

17 abril, 2018

Presidència de la Generalitat

Decret 7/2018, de 12 d’abril, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores de subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca els 50.000 habitants per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals per mitjà de l’eliminació de barreres arquitectòniques.

28 març, 2018

SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria del programa mixt d’ocupació-formació tallers d’ocupació, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2018, (més…)

26 març, 2018

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 15 de març de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2018 (més…)

15 març, 2018

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Resolució de 7 de març de 2018, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana perquè formulen les sol·licituds d’ajuda en relació amb les obres de condicionament de camins rurals, per a l’exercici de 2018.

14 març, 2018

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 8 de març de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2018, les subvencions per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe.

13 març, 2018

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 8 de març de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2018. (més…)

7 març, 2018

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Subvenció a escoles de música i de dansa dependents de les corporacions locals o d’entitats privados sense ànim de lucro.

En la resolució de la convocatòria existeixen  diferents errors en els annexos, veure correccions en:

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/08/pdf/2018_2452.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/09/pdf/2018_2493.pdf

28 febrer, 2018

Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Resolució de 23 de febrer de 2018, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2018 el programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil