Legislació

Ajudes i subvencions

17 juliol, 2018

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució d’11 de juliol de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. (més…)

11 juliol, 2018

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a 2018 les subvencions per a la catalogació de béns immobles de pedra seca, (més…)

6 juliol, 2018

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Ordre 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats

4 juliol, 2018

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 28 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. (més…)

28 juny, 2018

Conselleria d’economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Ordre 8/2018, 25 de juny, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. (més…)

20 juny, 2018

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

En l’esmena número 576 de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018, es modifica la descripció i finalitat de la línia S8112000, que va quedar redactat de la manera següent: «Contribuir al foment de la lectura en les biblioteques municipals i agències de lectura que formen part de la xarxa de biblioteques de la Comunitat. Almenys un 50 % de les activitats es realitzaran en llengua valenciana». (més…)

18 juny, 2018

Institut Valencià de Cultura

Resolució de 12 de juny de 2018, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes per a la realització de festivals de caràcter audiovisual i esdeveniments singulars/activitats cinematogràfiques per a l’any 2018. (més…)

12 juny, 2018

Institut Valencià de la Joventut

Resolució de 28 de maig de 2018, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a l’adquisició d’equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) durant l’any 2018.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5605.pdf

L’Ordre 3/2018, d’11 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives estableix les bases reguladores de la concessió d’ajudes a entitats locals per a programes de joventut i equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/18/pdf/2018_3781.pdf

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’’endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV.

Les entitats locals, presentaran la sol·licitud mitjançant model normalitzat exclusivament i de forma telemàtica

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19308&version=amp

8 juny, 2018

Institut Valencià de la Joventut

Resolució de 28 de maig de 2018, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a desenvolupar programes de joventut durant l’any 2018. (més…)

8 juny, 2018

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles inf.antils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2018-2019. (més…)