Legislació

Ajudes i subvencions

11 setembre, 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 31 d’agost de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana. (DOGV 08/09/17)

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/08/pdf/2017_7687.pdf (més…)

11 setembre, 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 31 d’agost de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana.  (DOGV 08/09/17)

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/08/pdf/2017_7705.pdf (més…)

11 setembre, 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Ordre 28/2017, de 7 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/17/pdf/2017_7474.pdf

L’objecte de la present ordre és aprovar les bases reguladores de les subvencions que concedisca la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport destinades a la millora, ampliació i reparació d’instal· lacions esportives en general i d’espais esportius tradicionals en particular, en municipis de la Comunitat Valenciana, mitjançant les següents actuacions:

Tipus A: millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana fins a 5.000 habitants. En aquestes actuacions no serà necessària l’aportació econòmica de l’entitat local.

Tipus B: construcció, reforma, xicotetes actuacions de millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives tradicionals i frontons en municipis de la Comunitat Valenciana. S’entén com a tals trinquets d’escala i corda, raspall, galotxa, així com carrers i frontons valencians per a qualsevol modalitat oficial de pilota valenciana.

31 juliol, 2017

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Resolució de 14 de juliol de 2017, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les ajudes del Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2017.

28 juliol, 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Ordre 32/2017, de 24 de juliol, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica l’Ordre 42/2016, de 3 d’agost, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions a centres d’ensenyament no reglat de música i de dansa, dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana. (més…)

28 juliol, 2017

Servei Valencià D’Ocupació i Formació

Resolució de 24 de juliol de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d’ocupació formació Escoles d’Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, a càrrec del Programa operatiu Comunitat Valenciana (POCV), per a l’exercici pressupostari 2017, (més…)

11 juliol, 2017

la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Per actuacions que contribu ïsquen a garantir la conservació, exposició i seguretat del patrimoni moble conservat en els museus i col·leccions museogràfiques:

Ordre 28/2017, de 6 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a museus, col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana.

11 juliol, 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Per actuacions o projectes que contribuïsquen a conéixer, promoure i difondre els fons dels museus i les col·leccions museogràfiques:

Ordre 29/2017, de 6 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana.

11 juliol, 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Per al foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques

Ordre 30/2017, de 6 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana

10 juliol, 2017

la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Ordre 26/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d’arxiu a la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/05/pdf/2017_5992.pdf