Legislació

Ajudes i subvencions

2 novembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Decret 19/2017, de 26 d’octubre, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores per a subvencionar projectes locals d’actuació dels municipis de la Comunitat Valenciana susceptibles de cofinançament pel Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valencia- na 2014-2020.

Correcció d’errades del Decret 19/2017, de 26 d’octubre

30 octubre, 2017

Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Subvenció destinada per a la contractació de persones desocupades per a municipis menuts per mitigar el risc o efectes derivats dels incendis forestals. Presentació d’instàncies, 7 dies hàbils a comptar a partir de demà inclosos.

23 octubre, 2017

Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Resolució de 16 d’octubre de 2017, del director general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es convoquen, per a l’any 2017, subvencions per al finançament dels gastos de mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local.

18 octubre, 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 26 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/29/pdf/2017_8461.pdf

En la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport  disposa de tota la informació i normativa a l’efecte de constituir els consells escolars municipals:

http://www.ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/consejos-escolares#municipales.

28 setembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Decret 123/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s’aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a la realització d’actuacions per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges ocorregudes en la Comunitat Valenciana els mesos de novembre i desembre de 2016.

25 setembre, 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 20 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l’exercici 2017 les subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/25/pdf/2017_8264.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/11/pdf/2017_6236.pdf (Ordre 11/07/2017) (més…)

25 setembre, 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 19 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d’arxiu a la Comunitat Valenciana

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/25/pdf/2017_8244.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/05/pdf/2017_5992.pdf (Ordre 05/07/2017) (més…)

25 setembre, 2017

Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Resolució de 18 de setembre de 2017, del director general de l’agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 31 d’agost de 2017, del Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Vaelnciana, per qual s’adopten les recomanacions per a la coordianció de les policies locals en relació a l’amenaça per terrorisme gihadista.

25 setembre, 2017

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Ordre 9/2017 de 19 de setembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d’assitència sanitària per part d’aquesta conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana.

11 setembre, 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 31 d’agost de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana. (DOGV 08/09/17)

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/08/pdf/2017_7687.pdf (més…)