Legislació

Ajudes i subvencions

9 novembre, 2018

Presidència de la Generalitat

Resolució de 6 de novembre de 2018, del secretari autonòmic de Presidència, sobre l’assignació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entidad beneficiària per a l’exercici pressupostari 2018.

8 novembre, 2018

Presidència de la Generalitat

Decret 29/2018, de 25 d’octubre, del president de la Generalitat, pel qual s’estableixen i s’aproven les bases reguladores de subvencions per al finançament dels mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local.

17 octubre, 2018

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 10 d’octubre de 2018, de la Direcció General d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l’execució de projectes singulars en l’àmbit de l’esport i l’activitat física per a l’any 2018 (més…)

20 setembre, 2018

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 12 de setembre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2018. (més…)

13 setembre, 2018

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d’arxiu a la Comunitat Valenciana. (més…)

7 setembre, 2018

Institut Valencià de Cultura

RESOLUCIÓ de 6 d’agost de 2018, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió de subvencions per al foment d’activitats musicals tals com l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical, durant els mesos de gener a desembre de 2018. (més…)

3 setembre, 2018

Presidència de la Generalitat

Resolució de 22 d’agost de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es fan públics els crèdits que han de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d’actuació dels municipis de la Comunitat Valenciana per a la protecció, la conservació o la recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de cofinançament pel Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

31 juliol, 2018

Turisme Comunitat Valenciana

Resolució de 24 de juliol de 2018, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de concessió d’ajudes dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

26 juliol, 2018

Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Resolució de 13 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, (més…)

25 juliol, 2018

Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Resolució de 13 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, (més…)