Legislació

Ajudes i subvencions

20 desembre, 2017

Agència Valenciana del Turisme

Resolució de 14 de desembre de 2017, del president de l’Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a l’any 2018 de l’Agència Valenciana del Turisme, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

20 desembre, 2017

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Ordre 11/2017, de 18 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament de plans municipals d’inclusió i cohesió social.

15 desembre, 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 5 de desembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de febrer de 2018

’Ordre 28/2016, de 16 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions al transport universitari a la Comunitat Valenciana (DOGV 7809, 20.06.2016).

15 desembre, 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 7 de desembre de 2017, de la Direcció General d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la millora, l’ampliació o la reparació d’instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana.

24 novembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d’actuació dels municipis de la Comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020

contacte ajuda tramitació sol·licitud d’ajuda:

tel:  963.536.764                         correo electrónico: proyectos.locales.feder@tragsa.es

23 novembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d’actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

contacte ajuda tramitació sol·licitud d’ajuda:

tel:  963.536.764                         correo electrónico: proyectos.locales.feder@tragsa.es

2 novembre, 2017

Presidència de la Generalitat

Decret 19/2017, de 26 d’octubre, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores per a subvencionar projectes locals d’actuació dels municipis de la Comunitat Valenciana susceptibles de cofinançament pel Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valencia- na 2014-2020.

Correcció d’errades del Decret 19/2017, de 26 d’octubre

30 octubre, 2017

Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Subvenció destinada per a la contractació de persones desocupades per a municipis menuts per mitigar el risc o efectes derivats dels incendis forestals. Presentació d’instàncies, 7 dies hàbils a comptar a partir de demà inclosos.

23 octubre, 2017

Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Resolució de 16 d’octubre de 2017, del director general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es convoquen, per a l’any 2017, subvencions per al finançament dels gastos de mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local.

18 octubre, 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 26 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/29/pdf/2017_8461.pdf

En la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport  disposa de tota la informació i normativa a l’efecte de constituir els consells escolars municipals:

http://www.ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/consejos-escolares#municipales.