Perfil del contractant

CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CAPITALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DE PRODUCTOS OBTENIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROPEO TEESCHOOLS.

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ DE PLATAFORMA WEB PER A LA RENDICIÓ DE COMPTES I LA FORMACIÓ ONLINE SOBRE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES LOCALS PER A LA PROMOCIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES EN EL MARCO DEL PROJECTE EUROPEU LOCAL4GREEN

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A DISSENY, IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES FISCALS LOCALS DESTINADES A PROMOURE LES FONTS D’ENERGIA RENOVABLES EN EL MARCO DEL PROJECTE EUROPEU LOCAL4GREEN

Contractes administratius formalitzats per la FVMP

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR PARTE DE LA FVMP EN EL PROYECTO EUROPEO LOCAL4GREEN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTERREG MEDITERRÁNEO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR PARTE DE LA FVMP EN EL PROYECTO EUROPEO TEESCHOOL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTERREG MEDITERRÁNEO

Descripció del Departament de Contractació Administrativa

Normatives Públiques en matèria de Contractació i Subministraments