Alboraia obri a participació veïnal el seu Pla d’Inclusió i Drets Socials

• El document recollirà els suggeriments i propostes dels agents socials i, d’aprovar-se, guiarà les directrius de la localitat els pròxims quatre anys en matèria de protecció social

L’Ajuntament d’Alboraia ha presentat públicament el primer esborrany del Pla d’Inclusió i Drets Socials al Consell Municipal d’aquesta matèria, una de les eines de participació ciutadana amb les quals compta l’administració local. D’aquesta manera, aquest document, que ha sigut elaborat per un grup d’investigació en serveis socials i comunitaris de la Universitat de València, recollirà els suggeriments i propostes dels integrants d’aquesta taula de participació.

La creació del pla de municipal servirà com a guia per a treballar en les següents línies estratègiques: igualtat, infància joventut i família, diversitat i inclusió, accessibilitat i habitatge, sostenibilitat, innovació social, educació pública i salut comunitària.

El Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials, format per veïns i veïnes, associacions d’Alboraia (veïnals, solidàries, culturals, feministes i del camp de la salut) i l’equip tècnic de diferents àrees del Consistori i els grups polítics, modificaran i milloraran l’esborrany que haurà de passar pròximament pel Ple Municipal per a la seua aprovació final. L’objectiu és elaborar un document en consens amb tots els agents socials de la localitat que establisca les directrius a seguir per l’Ajuntament d’Alboraia durant els pròxims quatre anys per a la promoció de la inclusió i l’extensió dels drets socials del conjunt de la societat i, especialment, d’aquells col·lectius més vulnerables.

En la reunió s’ha transmés a les persones assistents la necessitat de pertinència i la naturalesa del Pla d’Inclusió i Drets Socials, sempre seguint les recomanacions de la Unió Europea i les directrius generals del Govern Central i de l’autonòmic en matèria de política social.

“Aquest pas suposa que Alboraia avance cap a la consecució d’una vida ciutadana més activa, involucrada i conscienciada amb la inclusió social”, explica Susana Cazorla. La regidora de Serveis Socials i Salut destaca que un dels objectius principals de l’Ajuntament “sempre ha sigut no deixar a ningú arrere, apostant per una societat més equitativa, justa, saludable i democràtica”.