Alzira bonificarà fins a un 50 % el pagament de l’IBI a les persones que instal·len plaques solars als habitatges per a generar energia

El Plenari de l’Ajuntament d’Alzira va aprovar ahir la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI) per tal d’incloure al text la possibilitat de concedir bonificacions sobre el pagament d’este tribut a aquelles persones que instal·len sistemes d’aprofitament de l’energia solar als seus domicilis. Per al regidor d’Hisenda, Albert Furió, esta «important» mesura «busca impulsar les energies renovables, per a avançar en el compliment dels objectius climàtics de cara al 2030». «Ajuda a impulsar les energies renovables, una energia que és neta, que és eficient i que, a més a més, contribuïx a democratitzar a poc a poc la producció d’energia elèctrica. Eixe és l’objectiu: continuar apostant per les energies renovables, amb les quals podem construir un futur més sostenible», ha dit Furió.

Segons el text aprovat ahir, hi haurà diverses modalitats per a poder acollir-se a la rebaixa de la quota anual de l’IBI d’urbana. D’una banda, s’establix una bonificació del 25 % en la quota íntegra de l’impost per a edificacions d’ús predominantment residencial que hagen instal·lat per a autoconsum sistemes per a l’aprofitament elèctric d’energia solar i que disposen d’una potència mínima de 3 kW i fins 4,3 kW. D’altra banda, hi haurà una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l’IBI urbà per a edificacions residencials, amb instal·lacions per a autoconsum de sistemes per a l’aprofitament elèctric d’energia solar i una potència mínima de 4,4 kW.

Estes bonificacions s’aplicaran durant els tres anys següents a la data de finalització de la instal·lació dels sistemes d’aprofitament, que s’haurà d’acreditar amb el certificat final d’especificacions tècniques de la instal·lació realitzada. La bonificació és de caràcter pregat, cosa que obliga els interessats a presentar formalment la sol·licitud davant de l’Ajuntament per poder ser beneficiaris del descompte, que tindrà efecte des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite.

El termini per a poder sol·licitar estes dues bonificacions es manté obert durant els tres períodes impositius de duració de la bonificació, però en cap cas tindrà caràcter retroactiu, puntualitza l’ordenança.

A més a més, hi ha una altra bonificació, en este cas és del 25 % en la quota íntegra de l’impost, destinada a habitatges en els quals s’instal·len sistemes exclusivament per a l’aprofitament tèrmic de l’energia provinent del sol. Es podrà sol·licitar en qualsevol moment anterior a la finalització dels dos períodes impositius de duració de la bonificació, però en cap cas tindrà caràcter retroactiu. La mesura entrarà en vigor l’any 2022.

L’atorgament de les bonificacions està condicionat a la presentació de la següent documentació: la llicència urbanística d’obres o autorització municipal equivalent, el certificat de la instal·lació realitzada, en què s’assenyalen les característiques de l’equip instal·lat i que complix amb els requisits legals d’homologació per l’Administració competent i la factura detallada o certificat del cost de la instal·lació.

 

Premi a l’impuls de les energies sostenibles

Precisament, esta iniciativa és una de les que han justificat l’atorgament, el passat dimarts, del premi «Mi sol» a l’Ajuntament d’Alzira, per part de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l’Associació Valenciana d’Empreses del Sector de l’Energia (Avaesen), que reconeix la col·laboració dels ajuntaments en la difusió d’informació, la promoció d’instal·lacions municipals d’autoconsum, comunitats energètiques o l’aplicació de bonificacions en impostos municipals per a aquelles veïnes i veïns que hagen instal·lat autoconsum solar en els seus habitatges.

Fuente: Ayuntamiento de Alzira