ANÀLISI DE LA TIPOLOGIA I ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA POSICIONAL EXISTENT EN ELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

I en concret, en quin estat es troba la senyalització existent en les vies d'accés al seu municipi que en el seu moment va ser instal·lada per Turisme Comunitat Valenciana?
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, vos informem que les seues dades personals, inclòs el seu correu electrònic, seran incorporats a un fitxer titularitat de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i seran utilitzats per a les finalitats d'aquest formulari dins de les activitats formatives de l’FVMP. Les seues dades podran ser comunicades a aquells tercers necessaris per a les finalitats d'aquest formulari, i per obligacions legals.
Podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió o «dret a l'oblit», limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades respecte a les seues dades en FVMP, a la següent adreça: C/Guillem de Castro, 46, València, 46001 o per c/e a protecciondedatos@fvmp.org, aportant dades del seu DNI o document identificatiu equivalent. Per a més informació, consulteu l'adreça https://www.fvmp.es/aviso-legal/?lang=ca