Annex de la Memòria justificativa de les activitats desenvolupades per l´FVMP

Annex de la Memòria justificativa de les activitats desenvolupades per l´FVMP en el marc del Conveni de col·laboració 2021 subscrit amb Turisme Comunitat Valenciana per al foment turístic i la informació municipal.