ASPECTES MÉS RELLEVANTS A TINDRE EN COMPTE DURANT EL PROCÉS ELECTORAL MUNICIPAL DE 2019