BASES PER A LA SELECCIÓ DE TÈCNIC/A EN GESTIÓ EMPRESARIAL LABORA