BASES PER A LA SELECCIÓ D’UN/A AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL PER A DONAR SERVEI ALS POBLES AVANT I DE MENYS DE 1500 HABITANTS DE LES COMARQUES D’ALT MILLARS, ALT PALÀNCIA I PLANA BAIXA.