Borriana congelarà en 2022 els impostos i les taxes municipals

L’equip municipal de govern de Borriana ha traslladat aquest matí a la Junta de Portaveus la seua proposta de congelar els impostos i les taxes municipals per al pròxim exercici 2022, segons ha anunciat l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.

Amb el manteniment i la congelació de les ordenances fiscals, que s’ha presentat a la Junta de Portaveus, el govern municipal es decanta per “no augmentar la càrrega impositiva de la ciutadania davant la crisi”, ha assegurat l’alcaldessa, que ha aclarit que aquesta proposta no serà necessària portar-la al Ple municipal del pròxim dijous 4 de novembre.

Així, a Borriana, en 2022 no s’augmenta cap dels tipus impositius, com el de l’ICIO, l’IBI o el de vehicles, a més de mantindre sense modificacions els imports dels rebuts de taxes municipals, com el del fem o diferents espais culturals i esportius, i es conserven els beneficis fiscals i bonificacions aprovats en els últims exercicis.

Això suposarà, ha precisat Safont, un “repte extraordinari en la gestió municipal”, perquè el Pressupost de despeses “tindrà un augment important pels increments dels costos, que haurem d’assumir amb els mateixos ingressos per impostos i taxes com a conseqüència de la proposta de mantindre’ls congelats”.

L’objectiu, ha manifestat, és “mantindre la qualitat dels serveis públics, però sense incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans, amb l’objectiu de continuar ajudant els veïns i les veïnes i totes les activitats econòmiques de la ciutat”, i ha assegurat que la congelació de les taxes i impostos municipals va acompanyada “d’un equilibri econòmic i millora de la gestió dels recursos perquè no es vegen perjudicats els serveis públics”.

De fet, ha manifestat l’alcaldessa, “ja hem aplicat aquests últims anys els beneficis fiscals que hem cregut justos, amb criteris de capacitat econòmica, hem equiparat totes les bonificacions de famílies monoparentals a les que tenien les famílies nombroses i també hem bonificat taxes i impostos amb criteris de protecció del Medi Ambient”.

No obstant això, per a 2022, ha apuntat, cal tindre en compte l’increment del 4,8% de l’IPC que afecta sobretot els grans contractes de serveis i a tota la despesa corrent municipal, i assumir l’augment del 17% pel cost de la gestió dels residus, de més de 438.000€.

A més, ha assenyalat, “l’important increment del capítol I, de personal, no només per l’increment salarial del 2% que arrepleguen els PGE i pels triennis dels funcionaris, sinó perquè, a més, en 2022 ens hem compromès a incrementar 7,5 professionals en els Serveis d’Atenció Primària de Caràcter Bàsic, per a complir amb la ràtio establerta en la Normativa de Serveis Socials”.

Ordenances

Referent a les ordenances municipals per al pròxim exercici, de manera resumida, la regidora delegada d’Hisenda, Cristina Rius, ha assenyalat que en matèria de gestió de residus els percentatges aprovats pel Consell d’Administració de Reciplasa, reflecteixen un increment del cost d’un 3% addicional per les inversions a realitzar en la planta d’Onda i el 3,3% d’IPC.

És a dir, ha matisat Rius, el desfasament entre ingressos i costos per a 2022, és al voltant de 300.000 euros, que sumats als que va assumir l’Ajuntament en 2021 per la situació d’emergència per la pandèmia resulta un total de 438.529 euros. “Una despesa que també decidim assumir atès que estem eixint de la crisi sanitària i anant cap a la normalitat, però de manera lenta i progressiva”, ha assegurat.

Per això, a pesar que l’Ordenança Fiscal indica específicament que la taxa haurà de cobrir el cost del servei, i així s’ha fet durant molts anys, “hem decidit que en 2022, excepcionalment per la Cpvid, la Taxa de Gestió de Residus es mantinga congelada i l’Ajuntament assumisca l’increment de la taxa del 17%”.

Pel que fa a la taxa de terrasses de bars i restaurants, de la qual estan exempts de pagament tots els negocis des de 14 de març de 2020 fins al 31 de desembre de 2021, tornarà a la normalitat, “tot i que es permetran les ampliacions d’ocupació sense tributar, limitant-les al doble de l’espai autoritzat, per a tornar progressivament a la situació anterior a la pandèmia”.

L’exempció de les terrasses, que ha durat 21 mesos, sumats al cànon d’ocupació d’establiments d’hostaleria en època estival, ha suposat, segons ha valorat la responsable municipal d’Hisenda, “una ajuda addicional de més de 420.000 euros que han deixat d’ingressar aquest tipus de negocis hostalers a les arques municipals”.

 

Font: Ajuntament de Borriana