Accions en situacions d’emergència relacionades amb la pobresa energètica. Ajuntaments de la Comunitat Valenciana

Des de la FVMP es vol destacar el conjunt d’accions, en les dramàtiques situacions d’emergència relacionades amb la pobresa energètica, desenvolupades pels ajuntamientos de la Comunitat Valenciana. Aquestes accions es concreten, entre altres, en el pagament dels rebuts d’electricitat, aigua i gas a les famílies necessitades evitant el tall del subministrament.

A l’espera de la imminent publicació i consegüent entrada en vigor de la Llei per a pal·liar i reduir la pobresa energètica (electricitat, aigua i gas) a la Comunitat Valenciana (aprovada per les Corts Valencianes en sessió de 25 de gener de 2017), els ajuntaments, sorgits de les Eleccions Municipals de 2015, atenen situacions d’emergència amb els seus escassos mitjans tècnics i econòmics tractant de pal·liar la pobresa energètica dels seus habitants que impedeix el desenvolupament d’una vida completa i digna.