Pacte contra la Violència de Gènere. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (Generalitat Valenciana)

La FVMP, entitat adherida al Pacte, vol reconéixer l’esforç realitzat pel Consell, per mitjà de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per a arribar a aquest acord que té com a objectiu feminitzar la societat i lluitar contra la violència de gènere.

Són destacables les seues principals característiques:

  • Ho han subscrit 63 representants d’institucions, universitats, partits polítics i entitats socials i cíviques, que també han participat en l’elaboració del document.
  • Va acompanyat d’un increment pressupostari per a 2018 (un total de 12.793.881,78 euros) que dóna resposta a una de les seues línies estratègiques relativa a dotar d’un pressupost estable a la lluita contra les violències masclistes per a l’impuls de les mesures i accions que planteja. A més, com es tracta d’un pacte transversal, se sumaràn a aquesta partida les dotacions que cada conselleria destina al compliment de les mesures que li competeixen relatives a prevenció, sensibilització i detecció, així com a la promoció de la igualtat d’oportunitats entre hòmens i dones.
  • Compta amb 293 mesures encaminades a eradicar la violència de gènere i masclista que estan estructurades en cinc aqueixos estratègics subdividits en 21 objectius.
  • Els cinc aqueixos citats són:

Garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere.

Feminitzar la societat.

Coordinar el treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i dels seus fills i filles.

Socialitzar el problema.

Garantir la dotació pressupostària estable per a poder desenrotllar i implementar els objectius.