Pressupostos Participatius. Pedreguer

L’Ajuntament de Pedreguer ha inclòs en els pressupostos de 2016 la 4a edició dels Pressupostos Participatius.

Van poder participar en este procés les persones majors de 16 anys empadronades a Pedreguer, per mitjà de la seua votació en una mesa habilitada en el mercat municipal durant uns dies i un horari determinat, o en la web de participació de l’Ajuntament de Pedreguer dins d’un termini establit.

L’elecció dels veïns es va fer entre les propostes plantejades per l’Ajuntament que formaven part del pressupost municipal reservat per a inversions i amb un import fixat.