Projecte d’ubicació d’urnes funeràries que es transformen en arbres. L’Alcudia de Veo (Castelló)

La proposta municipal consisteix a instal·lar en dos vells cementeris de l’Ajuntament, que no s’utilitzen des de fa anys, les cendres de difunts en urnes que contenen llavors de plantes o arbres.

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Veo tenia prevista la reforma dels seus antics viacrucis i cementeris en desús i l’allotjament en ells de les cendres dels difunts en urnes amb llavors de plantes o arbres. En aquest sentit, són útils els recipients biodegradables que contenen les restes de la persona morta i matèria orgànica suficient perquè amb la seua mescla es genere naturalesa.

La idea és apropiada per a ser aplicada en els dos vells cementeris que té el poble, un en la pròpia l’Alcúdia i un altre en la pedania de Veo. Els dos vells cementeris no s’utilitzen des de fa anys i la Corporació Local va pensar en revitalitzar l’entorn.

El consistori es va posar en contacte amb arquitectes per a què dissenyaren el projecte i la Universitat Politècnica de València es va sumar a la iniciativa per a la que s’investiguen les espècies vegetals més adequades i el seu ús.

L’Ajuntament estudia també altres aspectes com el manteniment i el cost que assumiran les famílies dels difunts i l’obertura d’aquesta possibilitat a persones que no estan empadronades en el municipi.

Quant al pressupost global, la corporació compta amb que els plans d’ocupació contribuïsquen a la viabilitat de la proposta.

Aquest projecte va tindre molt bona acollida en Facebook quan va ser publicat per l’Ajuntament en la festa de Tots Sants de novembre de 2016.