Projecte Minerva: Unitat d’Assistència a la Violència de Gènere i Domèstica. Ajuntament de Cocentaina (Alacant)

L’Ajuntament de Cocentaina va posar en marxa aquest projecte a fi d’atendre aquest greu problema social representat per unes víctimes amb particularitats que les diferencien de les altres.

Per a la seua posada en pràctica va comptar amb una cuidada planificació destinada a la busca de la qualitat en les intervencions i a aconseguir uns resultats que es revisaren i avaluaren.

El projecte es desenvolupa per mitjà de la unitat-grup d’assistència a la violència de gènere/domèstica de la Policia Local de Cocentaina (composta per un oficial i 3 agents) i compta amb un intens treball en xarxa en què també participen: els serveis socials, el centre de salut, la biblioteca, i els jutjats, entre altres actors.

Els seus objectius principals són:

  • L’anàlisi dels casos i l’elaboració d’un pla formatiu amb la finalitat de rebaixar el seu nombre amb signes estadístics, així com el de reincidència dels agressors.
  • L’atenció adequada a les víctimes de violència de gènere i el control de les ordes de protecció.

Ha rebut els següents premis i reconeixements:

  • Premi de qualitat de la Diputació d’Alacant en 2008.
  • Premi nacional de Bones pràctiques locals contra la violència de gènere, atorgat pel Ministeri de Sanitat i Serveis Socials i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies) en 2013. En aquest concurs van participar un total de 124 projectes de diversos organismes locals de tota Espanya.
  • Va ser seleccionat pel Comité Hàbitat Espanyol per a participar en el X Concurs Internacional de Bones Pràctiques de Nacions Unides per a millorar les condicions de vida que va tindre lloc a Dubai en juliol de 2014.
  • Va rebre la felicitació pública a títol col·lectiu de la Generalitat Valenciana pel seu treball i trajectòria contra la violència de gènere en 2015.