Bones pràctiques

Xarxa d’Horts Urbans. Castelló de la Plana

L’ajuntament de Castelló ha promogut en els últims anys la implementació de diversos horts urbans destinats al servici de la ciutadania, disposant en l’actualitat de més de 300 parcel·les individuals de cultiu repartides en els 6 horts urbans municipals, i amb la intenció de continuar incrementant el seu nombre.

Els horts urbans són una forma d’educació ambiental a través de la recuperació del contacte amb la terra i la pràctica de l’horticultura ecològica, contribuint a l’augment de la biodiversitat per mitjà de la recuperació de varietats locals, per a obtindre productes de qualitat amb destinació a l’autoconsum d’aliments naturals de qualitat.

Nom: Xarxa d’Horts Urbans
Municipi: Castelló de la Plana
Província: Castelló
Entitat: Ajuntament de Castelló de la Plana
Àrees: Àrea de Drets i Servicis
Persona de contacte: Sara Usó Alía (Responsable polític) / Tomás Fabregat Campos (Responsable tècnic)
Càrrec: Regidora Delegada de Sostenibilitat Ambiental, Agricultura i Salut Pública / Tècnic Municipal de medi ambient
Telèfon: 964 355 381
Email: sara.uso@castello.es / tomas.fabregat@castello.es
Web: http://www.castello.es
Any: 2016