Bones pràctiques

II Jornades Coeducació i prevenció de la violència de gènere. Gandía

El plantejament de les Jornades considera la prevenció i la coeducació com a factors clau per a la Igualtat entre dones i hòmens. Així com, la necessitat de l´educació des de la diferència per a evitar perpetuar els rols de poder.

Les ponències, enfocades com a intercanvi de coneiximents, estan dirigides al professorat que imparteix tots els nivels educatius. La inscripció està oberta a la ciutadania en general, ja que l´educació implica a tota la societat.

Nom: II Jornades Coeducació i prevenció de la violència de gènere
Municipi: Gandía
Província: València
Entitat: Ajuntament de Gandia
Àrees: Àrea d´Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives
Persona de contacte: Rosa Pérez Más
Càrrec: Tècnica adscrita al Departament d´Igualtat i Diversitat
Telèfon: 96 295 94 00
Email: rperez@gandia.org
Web: http://www.gandia.org
Any: 2015