Ajudes i subvencions

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2020, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen subvencions per a l’exercici 2020, destinades a ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana i entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a la
realització d’actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la revaloració dels llocs de la memòria i la retirada dels vestigis relatius a la Guerra Civil i la fi de la dictadura, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en el marc de l’Ordre 1/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i la Resolució de 3 de juliol de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Llegir Més

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

ORDRE 16/2020, de 6 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores i es convoquen subvencions destinades a
municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d’activitats de suport educatiu, i altres activitats extraescolars, culturals i esportives dirigides a la seua població
escolar d’entre 3 i 18 anys per a compensar els efectes negatius del confinament conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19.

Llegir Més

Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

RESOLUCIÓ de 7 d’agost de 2020, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en la secció V, Ajudes a persones productores primàries que realitzen venda directa en llotges, almodins o al detall, de productes agroalimentaris afectats
per la Covid-19, del Decret 59/2020, de 8 de maig, delConsell, d’aprovació de bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en
règim autònom del sector primari, que han patit pèrdueseconòmiques per Covid-19.

Llegir Més

LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació

RESOLUCIÓ de 7 d’agost de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2020 les subvencions destinades a la contractació de persones d’almenys 30 anys d’edat, desocupades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID-19, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA).

Llegir Més