Ajudes i subvencions

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

ORDRE 3/2020, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l’Ordre 7/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Llegir Més

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, del director general d’Administració Local, de concessió de les ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Llegir Més

Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

ORDRE 4/2020, de 7 de maig de 2020, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es modifiquen les bases reguladores
de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla estatal d’habitatge 2018- 2021, aprovades per l’Ordre 1/2019, de 18 de febrer, de
la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Llegir Més