COMISSIÓ DE TREBALL D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I MEDI AMBIENT.

Reunió on line de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Ambient, presidida per Mario Sánchez, alcalde del M.I. Ajuntament de Requena.
Treballant en la primera declaració institucional de 2021 en clau agrícola i reprenent l’agenda posposada després de les sessions extraordinàries marcades per la pandèmia.