CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA PRESIDÈNCIA , I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES, PER DONAR SUPORT A LA CELEBRACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA D’ESDEVENIMENTS RELACIONATS AMB LA COMUNICACIÓ LOCAL

Les dues entitats tenen objectius i interesos comuns en l’àmbit de la comunicació local, concretament en la promoció i el foment dels mitjans de comunicació de proximitat, com a instrument vertebrador i de cohesió territorial en els municipis de la Comunitat Valenciana.