Benvinguts al conveni LABORA-FVMP

El conveni signat entre totes dues institucions té com a principals objectius analitzar l'entorn per a detectar les oportunitats i amenaces, recursos per a l'ocupació existents en les diferents zones; i des d'una perspectiva participativa i col·laborativa, dur a terme estratègies territorials conjuntes que ajuden en el desenvolupament de noves iniciatives empresarials, en la creació de nínxols d'ocupació i en definitiva afavorisquen el desenvolupament local a través d'un equip d'agents d'ocupació i desenvolupament local, desplegats pels diversos territoris de Comunitat Valenciana.

Generic placeholder image

Desenvolupament econòmic

L'equip d'agents està col·laborant en iniciatives i programes que, des de l'administració autonòmica, ajuntaments, mancomunitats, consorcis, pactes territorials per l'ocupació, Centres Europeus d'Empreses i Innovació (CEEI), Agenda valenciana antidespoblament (AVANT), agents socials, empreses i entitats sense ànim de lucre, vulguen posar en marxa o estiguen desenvolupant projectes en matèria de desenvolupament econòmic.

Generic placeholder image

Formació i ocupació

Des de la realitat de cada localitat i després de l'anàlisi del territori es propicien espais de debat i reflexió amb els diversos agents de la Comunitat Valenciana, tot buscant la complementarietat de les actuacions i l'optimització dels seus recursos sobre la creació i manteniment de l'ocupació, per actuar com a mecanisme de connexió. Posem especial èmfasi en la detecció d'oportunitats, sinergies possibles entre localitats i la formació per a la inserció laboral.

Generic placeholder image

Emprenedoria

La presència en el territori i la proximitat amb les entitats locals i la seua població, connecten a l'equip d'agents de desenvolupament local amb la realitat de cada municipi i els permeten una connexió amb aquells emprenedors que necessiten orientació i/o assessoria per a posar en marxa els seus projectes.

Vídeo institucional. LABORA Apostant pel territori.

La despoblació del medi rural és una realitat que impacta directament en l'aïllament de molts municipis, la desaparició de costums i tradicions, o l'extinció de professions i formes de vida que han passat de generació en generació.

Actualment, la realitat és impactant. La meitat dels municipis estan en risc d'extinció i queden definits amb els següents paràmetres: baixa densitat, envelliment de la població, caiguda de la natalitat i la pèrdua constant de la població.

Davant aquesta realitat, i gràcies al conveni signat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i LABORA, a través de la xarxa d'agents de desenvolupament local desplegats per tot el territori, promouen accions per a afavorir la cohesió territorial a través d'ajudes a emprenedors disposats a viure en municipis amb el risc de despoblació.

El programa REVIU, des de l'Agenda AVANT de la Federació, estan aconseguint generar ocupació i desenvolupament econòmic gràcies a famílies que han decidit buscar una oportunitat fora dels grans nuclis urbans.

Aquest vídeo aprofundeix en aquest problema i aporta eines i testimoniatges que poden revertir aquest procés i fer de les poblacions rurals un cresol d'oportunitats i un atractiu per als nouvinguts.

 

.

Mapa dels AEDL desplegats pel territori.

S'ha desplegat un equip multidisciplinari d’AODL’s en la gran majoria de les comarques de les tres províncies, amb l'objectiu de donar cobertura a una gran part del territori de la Comunitat Valenciana, amb especial atenció als municipis que estan en risc de despoblació.

La nova ferramenta per a l'ocupació que va a presentar l'acord per l'ocupació de la Comarca de la Safor.


Des de la federació valenciana de municipis i províncies que va a assistir a la reunió convocada per L'Acord Territorial per a l'Ocupació i el Desenvolupament de la comarca de la Safor amb motiu de la implementació de la xarxa de serveis digitals d'orientació i inserció laboral. El projecte de l'Acord Territorial de la Safor ha iniciat la fase d'implantació de la xarxa de serveis digitals d'orientació i inserció a la comarca En la citada reunió on es va poder establir col·laboracions per als projectes que van a dur a terme dins de la comarca. Es tractaren entre altres: La implantació d'una eina digital de comunicació amb el ciutadà com és el xatbot. Projecte e-Orienta Eines de la xarxa de serveis digitals d'orientació i inserció.

La FVMP organitza tallers als instituts de l’Alt Maestrat


El passat 9 de novembre de 2021 la FVMP a través dels seus AODLs del conveni LABORA i conveni AVANT en col·laboració amb la Mancomunitat de l’Alt Maestrat organitzà dos tallers als instituts de l’Alt Maestrat: el CES Alt Maestrat i el IES Benassal. Els dos tallers van anar dirigits per una banda als cursos de 3er i 4art de la ESO i per altra a 1er i 2on de batxillerat. En ells es van tractar diferents temàtiques com: conceptes a tindre en compte quan parlem d’emprenedoria i ocupació, recursos ocupacionals de la zona de l’Alt Maestrat, serveis que ofereix el LABORA, exemples d’èxit d’emprenedoria juvenil i les oportunitats del món rural per a joves emprenedors. Gràcies a la tasca dels tutors de tots dos instituts, de la Mancomunitat de l’Alt Maestrat i de la pròpia FVMP es va poder establir una conversa amb els i les joves de la comarca i es van clarificar conceptes, es va presentar la nostra tasca al territori i es va empoderar al conjunt de l’alumnat per a que aprofite les oportunitats del territori per a combatre el despoblament.

Jornada de networking dels Fons Europeus "Next Generation"


Aquest divendres 5 de novembre hem estat presents a la jornada de networking dels Fons Europeus “Next Generation” organitzada per la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Castelló, coneixent diferents empreses especialistes en dinamització comunitària, gestió d’ajudes nacionals i europees, economia circular i projectes innovadors en diversos ámbits. S’han recollit diferents idees que es podrien desenvolupar en els municipis en risc de despoblament, afavorint el seu creixement econòmic, demogràfic i cultural.

Impuls del Pacte per l'Ocupació del Racó dAdemuz.


El passat 28 doctubre de 2021, lequip de AODL de la FVMP es va reunir amb lequip de govern i lequip tècnic de la Mancomunitat de Municipis del Racó dAdemuz en la seua seu situada a Casas Altas, amb lobjectiu dimpulsar el Pacte Territorial per lOcupació a unes noves directrius de dinamització turística i impuls del sector primari a la comarca. El propòsit de la sessió ha sigut el de fer un canvi en les estratègies del Pacte per Ocupació, així com actualitzar les entitats signants del mateix per a adaptar-les a les necessitats de la comarca.

Reunió amb ACTEI per assessorament del nou consorci econòmic.


El 27 doctubre, es va mantindre una reunió en el municipi de Xixona, en el marc de col·laboració entre la FVMP, el Servei LABORA i ACTEI, per a assessorar el Pacte Territorial en matèria de confecció pressupostària del nou consorci econòmic que dotarà de personalitat jurídica a aquest Pacte. A més, anteriorment ja shan vingut mantenint reunions en les quals sha assessorat a ACTEI en la confecció dels estatuts que han de regir aquest consorci econòmic.
Aquesta col·laboració entre entitats permetrà que, en un futur, es consolide el Pacte Territorial de LAlacantí i, daquesta manera, tots els municipis de la comarca puguen beneficiar-se de les múltiples iniciatives que es desenvolupen per part de lequip tècnic de ACTEI, especialment en matèria dassessorament a emprenedors/as, orientació laboral, turisme i vertebració territorial.

Reunió de coordinació de l'equip de AODLs de Castelló.


El dimarts 26 doctubre a la nova seu de la Federació Valenciana de Municipis i Províncias a la ciutat de Castelló de la Plana (Noves Dependències), es va produir una reunió amb els Agents dOcupació i Desenvolupament Local del Conveni FVMP-LABORA, on es van tractar els següents temes:
- Nova creació del Pacte de lAlt Maestrat.
- Mapeig de Recursos dOcupació i dAODL.
- Butlletí dInformació del Conveni Labora.

Conveni amb la Universitat d'Alacant. Campus Rural.


El passat 6 doctubre el municipi de Tollos, va rebre a dues alumnes en pràctiques becades per la Universitat dAlacant. Aquestes alumnes tenen perfils darquitectura i biologia, i duran a terme un projecte integral per a dissenyar un parc/jardí botànic en el municipi més xicotet de la província dAlacant, amb 35 habitants censats.
Aquesta iniciativa ha sigut promoguda per la Universitat dAlacant (UA), dins de la seua modalitat de pràctiques rurals, i ha comptat amb la col·laboració dels i les AODL’s de la FVMP. Continuem impulsant i col·laborant estretament amb la UA, de cara a les pròximes convocatòries del programa Campus Rural, per tal de dinamitzar el territori, posant laccent principalment en municipis en risc de despoblació.

Col·laboració amb MACMA per a assessorament a emprenedors.


Lobjectiu daquesta col·laboració és donar suport a joves entre 18 a 35 anys que tinguen o vulguen impulsar un negoci en algun municipi rural dins de la Marina Alta. Lequip de AODLs del conveni Labora-FVMP en la marina alta, és lencarregat datendre aquests professionals i resoldre dubtes en matèria de viabilitat del negoci, vies de finançament, ajudes/subvencions públiques que poden acollir-se, formes jurídiques, etc.

Col·laboració amb la Mancomunitat Camp del Túria.


Reunió mantinguda per a col·laborar en el desenvolupament del seu projecte, basat en taules sectorials de diagnòstic territorial dividides en els diferents sectors econòmics més rellevants de la comarca del Camp del Túria. Dins daquestes taules on sestableixen les bases dels objectius a desenvolupar es troben els actors més representatius dels diferents sectors reunint-se aquests amb periodicitat per a modificar, si fos així necessari, els projectes i objectius a desenvolupar, obtenint així una implicació de tots els actors clau del territori.

Reunió amb CREAMA per a l'adhesió de nous municipis rurals.


Durant els mesos de juny i juliol, lequip d’AODLs territorials de la FVMP, en col·laboració amb el Servei LABORA, va realitzar una labor dassessorament i coordinació amb 7 municipis rurals de la comarca de la Marina Alta, facilitant la seua adhesió al Pacte Territorial per lOcupació i el Desenvolupament Local de la Marina Alta, la Secretaria Tècnica del qual recau en CREAMA. Gràcies al treball conjunt de la FVMP, CREAMA i LABORA, tots i cadascun dels municipis deixa comarca formen ja part del citat Pacte Territorial, i podran beneficiar-se de les accions col·lectives que es desenvolupen en matèria de promoció econòmica, desenvolupament comarcal, impuls del turisme, etc.

Activitats.


VINCLES

Primera trobada impulsada per Labora, l’FVMP i l'Agenda AVANT per a compartir experiències entre professionals.

Aquesta iniciativa sorgeix de les necessitats expressades per molts dels professionals amb els quals treballen els agents de desenvolupament local de l’FVMP, per a l'impuls dels pobles inclosos en l'Agenda AVANT de la Generalitat. El propòsit és posar en contacte a persones dedicades a diferents àmbits o amb ganes d'emprendre noves activitats per a aprofundir en el coneixement de l'entorn, amb la finalitat de dissenyar propostes complementàries que ajuden a dinamitzar el territori..


Col·laboracions.


REVIU

Col·laboració des del conveni LABORA-FVMP cap al programa REVIU.

Els pobles en risc de despoblació atesos dins de l'agenda AVANT de la Generalitat Valenciana, són focus d'atenció també des de LABORA, ja que necessiten d'impuls i iniciatives per a incrementar el desenvolupament econòmic, des de l'ocupació i l'emprenedoria. Per a això la xarxa dels AEDL desplegats pel territori promouen iniciatives i sinergies entre els diferents territoris.+ Info