CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 5 TÈCNICS/AS D’AJUDA, COL·LABORACIÓ I ASSESSORAMENT EN MATÈRIA DE DESPOBLAMENT