DECRET 62/2020, PEL QUAL ES REGULEN LES ENTITATS COL·LABORADORES DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LA VERIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES (ECUVS)

Com segur que ja sabràs, el Govern Valencià, en resposta a la urgent necessitat reclamada insistentment per molts dels ajuntaments d’aquesta Comunitat