DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Amb motiu de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i en ocasió del 15 aniversari de l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,