Circular Informativa 22/2018 bis relativa a la regulació de la línea específica del Fons de Cooperació Municipal