DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA DEFENSA DELS PRINCIPIS DEL NOSTRE MARC DEMOCRÀTIC

Vivim una data en què, totes i tots els que participem i defensem activament el nostre sistema democràtic, enfortim, amb la nostra intel·ligència col·lectiva, el desenvolupament i avanç en valors i llibertats. Reconéixer-nos com a societat assentada en un pacte de principis per a la convivència en pau i en respecte de totes i tots sense cap exclusió.