Manifest per la consideració de la prestació de serveis d’educació física, activitat física i esport com a activitat essencial, també durant la pandèmia de la Covid-19

Per unanimitat dels  grups polítics que integren I’FVMP (PSPV-PSOE, COMPROMíS, PP, EUPV i CIUDADANOS) en Junta de Portaveus de 23 de març de 2021 , vist el «Manifest per la consideració de la prestació de serveis d’educació física, activitat física i esport com a activitat essencial, també durant la pandèmia de la Covid-19», de l’ll•lustre Col’ legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Comunitat Valenciana, s’ha acordat per unanimitat secundar aquest manifest, així com la seua remissió a les entitats locals de la Comunitat Valenciana perqué es prenga en consideració.

http://colefcafecv.com/wp-content/uploads/2021/01/MANIFIESTO_firm.pdf