Moció us de la pólvora en festes de la Comunitat Valenciana

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 24 d’abril 2018, ha adoptat per unanimitat la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, amb la finalitat de que s’adopte pels seus respectius plenaris.