Circulars Informatives

Circular Informativa 11/2017: Convocatòria ajudes per a obres de condicionament de Camins Rurals

Circular Informativa 11/2017 relativa a la Convocatòria d’ajudes per a obres de condicionament de Camins Rurals de titularitat dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana (Resolució de 9 de març de 2017, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural – DOGV núm. 8007, de 24/3/17-).

Llegir Més

Ajudes econòmiques del PLA RENHATA

La Convocatòria (Resolució de 9 de març de 2017, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, DOGV núm. 7999 de data 14.03.2017) contempla un termini de sol·licitud de 2 mesos. Per a cuines, banys i accessibilitat el termini finalitza el 15 de maig, i per a calderes i finestres el 30 de juny de 2017.

En la Circular figuren els enllaços per a cada una de les modalitats, així com la quantia de l’ajuda, i els requisits.