Mocions i declaraciones institucionals

Manifest per la consideració de la prestació de serveis d’educació física, activitat física i esport com a activitat essencial, també durant la pandèmia de la Covid-19

Per unanimitat dels  grups polítics que integren I’FVMP (PSPV-PSOE, COMPROMíS, PP, EUPV i CIUDADANOS) en Junta de Portaveus de 23 de març de 2021 , vist el «Manifest per la consideració de la prestació de serveis d’educació física, activitat física i esport com a activitat essencial, també durant la pandèmia de la Covid-19»,

Llegir Més

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA DEFENSA DELS PRINCIPIS DEL NOSTRE MARC DEMOCRÀTIC

Vivim una data en què, totes i tots els que participem i defensem activament el nostre sistema democràtic, enfortim, amb la nostra intel·ligència col·lectiva, el desenvolupament i avanç en valors i llibertats. Reconéixer-nos com a societat assentada en un pacte de principis per a la convivència en pau i en respecte de totes i tots sense cap exclusió.

Llegir Més

Declaració de la FEMP relativa a la participació de les Entitats Locals en els Fons Europeus

Per unanimitat dels grups polítics que integren l’FVMP (PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP, EUPV i CIUTADANS), en reunió de Junta de Portaveus de 23 de març de 2021, s’aprova l’adhesió a la Declaració de la FEMP relativa a la participació de les Entitats Locals en els Fons Europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Llegir Més

Declaració institucional relativa al pacte antitransfuguisme i en suport al pacte per l’estabilitat institucional

Per unanimitat dels grups polítics que integren l’ FVMP (PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP, EUPV i CIUDADANOS) en junta de portaveus de 23 de febrer de 2021 s’ha aprovat la següent, DECLARACIÓ INSTITUCIONAL RELATIVA AL PACTE ANTITRANSFUGUISME I EN SUPORT AL PACTE PER L’ESTABILITAT INSTITUCIONAL

Llegir Més

Moció al congrés dels diputats per a la tramitació urgent de la proposició de llei de reforma constitucional per a la reintegració efectiva del dret civil valencià i la seua aprovació definitiva en 2021

La junta de portaveus de l’FVMP reunida en data 10 de desembre va aprovar per majoria amb els vots a favor del PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP i EUPV, i amb el vot en contra de Ciutadans, la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana amb la finalitat que s’adopte pels seus respectius plens. “MOCIÓ AL CONGRÉS DELS DIPUTATS PER A LA TRAMITACIÓ URGENT DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REFORMA CONSTITUCIONAL PER A LA REINTEGRACIÓ EFECTIVA DEL DRET CIVIL VALENCIÀ I LA SEUA APROVACIÓ DEFINITIVA EN 2021”