Mocions i declaraciones institucionals

IMPULS DE PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA ALS AJUNTAMENTS

La Junta de Portaveus de la FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017 a Navarrés (València), ha adoptat per unanimitat amb els vots a favor: PSOE-PSPV, Compromis, PP, Ciutadans, EUPV, la següent proposta de moció perquè és remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat

MOCIÓ PARA MANIFEST EL REBUIG MUNICIPAL DAVANT L’APROVACIÓ DEL RD 638/2016, DE 9 DE DESEMBRE, QUE HA MODIFICAT EL REGLAMENT DEL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC, A L’ESTABLIR NOVES LIMITACIONS ALS USOS DEL TERRITORI PER MOTIUS DE RISC D’INUNDABILITAT

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017, a Navarrés, ha adoptat per majoria, amb els vots a favor de: PSOE-PSPV, Compromis, Ciutadans i EUPV i l´abstenció del PP, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat

DES DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES DONEM SUPORT A LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL CONSELL I EN CONCRET AL DECRET DE PLURILINGÜISME, QUE TÉ COM A OBJECTIU QUE TOTS ELS XIQUETS I XIQUETES ACABEN LA SEUA ESCOLARITZACIÓ DOMINANT EL VALENCIÀ, CASTELLÀ I L’ANGLÉS.

La Junta de Portaveus de la FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017 a Navarrés (València), ha adoptat per majoria amb els vots a favor: PSOE-PSPV, Compromís, EUPV, i els vots en contra de: PP i Ciudadanos, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals

MOCIÓ EN DEFENSA DE L’EXISTÈNCIA D’OFICINES FINANCERES EN MUNICIPIS XICOTETS

La Junta de Portaveus de la FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017 a Navarrés (València), ha adoptat per unanimitat amb els vots a favor: PSOEPSPV, Compromís, PP, Ciutadans, EUPV, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat

MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST

La Junta de Portaveus de la FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017 a Navarrés (València), ha adoptat per majoria (vots a favor: PSOE-PSPV, Compromis, Ciutadans, EUPV; vot en contra: PP), la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat

MOCIÓ PEL TANCAMENT DE COFRENTES

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 11 d’abril 2017, ha adoptat per majoria, (vots a favor: PSPV-PSOE, COMPROMÍS, i EUPV, vot en contra: PP, abstenció: CIUTADANS,) la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat