15 DE DESEMBRE DE 2021, ES DESENVOLUPARÀ EL QUART CONGRÉS DE BENESTAR DELS ANIMALS DE COMPANYIA I CONVIVÈNCIA CIUTADANA LA REALITZACIÓ DE LA QUAL SERÀ A TRAVÉS DE VIDEOCONFERÈNCIA.

El Congrés està dirigit a autoritats i personal de l’administració local i pública en general de la Comunitat Valenciana, així com a professionals de veterinària i personal universitari del seu àmbit, el programa del qual i continguts us adjuntem.

Aquest IV Congrés organitzat per l’FVMP, al costat de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, fomentarà que els municipis actualitzen el seu model de gestió del benestar dels animals de companyia i convivència ciutadana fonamentat en:

  1. Avanços normatius en benestar dels animals de companyia. Implementació de les competències locals en matèria de Benestar Animal.
  2. Noves estratègies de gestió local del Benestar Animal i la Convivència Ciutadana. Experiències d’èxit en gestió municipal i bones pràctiques en matèria de benestar dels animals de companyia i la regulació de la seua presència a la nostra ciutat.
  3. Conductes emergents en l’àmbit de la interconnexió entre el benestar animal i humà i el seu medi ambient físic i social.

El Congrés serà informatiu, directe i eminentment pràctic, per la qual cosa es considera necessari per a poder conéixer, aprendre i, assumir amb correcció i de manera homogènia les nostres accions municipals diàries amb animals de companyia.

Com la realització és per videoconferència i hi ha limitacions tècniques només es poden admetre 150 inscripcions. S’haurà de sol·licitar l’assistència mitjançant l’enllaç: https://www.fvmp.es/quart-congres-de-benestar-dels-animals-de-companyia-i-convivencia-ciutadana/?lang=ca . L’FVMP respondrà la confirmació d’aquesta, d’acord amb les places citades.

Les persones assistents podran realitzar preguntes als/a les ponents via XAT i correu electrònic congresbenestaranimal@fvmp.org. Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb Roberto Bermell, coordinador del Congrés de l’FVMP, correu electrònic congresbenestaranimal@fvmp.org