EVA SANCHIS INAUGURA LES JORNADES SOBRE ELS SISTEMES DE CARRERA HORIZONTAL DE LA FEMP

Eva Sanchis, vicesecretaria de la FVMP, ha inaugurat a la Fundació ADEIT de l’Universitat de València les Jornades organitzatdes per l’Ajuntament de València i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies sobre Sistemes de carrera horizontal i avaluació de l’acompliment. Junt a Eva Sanchis també han estat presents en la inauguració Rafael Díaz-Regañón García-Alcalá, Director General de Recursos i Gestió de la FEMP, Josep-Vicent Cortés Carreres, Coordinador General Tècnic d’Innovació Organitzativa i Gestió de Personas de l’Ajuntament de València i Sr. Sergi Campillo Fernández, Coordinador General de l’Àrea de Govern Interior i regidor delegat de Personal de l’Ajuntament de València.

Eva Sanchis ha destacat durant la posada en marcha de les jornades la importància de la formació. Al mateix temps també ha destacat la tasca que ha fet la FVMP en matèria de formació que va des del pla de formació continua que cada any impulsa l’ens municipalista valencià fins a les jornades que cerquen adapatar i formar al personal de l’administració local als diferents canvis normatius i legals que es produeixen a la legislació local estatal. “L’objectiu d’aquestes jornades és analitzar els diferents sistemes de carrera horitzontal a l’administració local. Al cap i a la fi, este mecanisme suposa un punt important per a potenciar les qualitats dels empleats públics incentivant-los a progressar dins l’organització i a millorar en l’acompliment del nostre lloc de treball”, ha assegurat Eva Sanchis.