40 ANIVERSARI AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS 1979 – 2019, BLASCO IBAÑEZ 3