CONFERÈNCIA UE-MERCOSUR – SALA D’ACTES, CARRER DEMOCRÀCIA 77 – VALÈNCIA