CONGRÉS LA BATALLA DE LLEVANT – UNIVERSITAT JAUME I