Consell assessor i consultiu en matèria de protecció d’animals de companyia