II Congrés Nacional de Contractació Pública Electrònica – 24 de Maig en la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid.