IV Jornades Ciutats Segures, Sostenible i Intel·ligent