JORNADA ACTUACIONS MATÈRIA HABITATGE EN COMUNITAT VALENCIANA ACCÉS A L’HABITATGE, AJUDES ECONÒMIQUES, REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA CASA DELS CARAGOLS CARRER MAJOR, 78 CASTELLÓ