JORNADA ACTUACIONS MATÈRIA HABITATGE EN COMUNITAT VALENCIANA: ACCÉS A L’HABITATGE, AJUDES ECONÒMIQUES, REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA CENTRE CONGRESSOS CARRER FILET DE FORA, 1 ELX.